Duyurular

Üniversitemizin, normal eğitim-öğretim süresi içinde öğrenim gören (artık yılda olmayan), başarılı (Genel not ortalaması en az 2.00) ve maddi desteğe ihtiyacı olan öğrencileri boş kalan yemek bursu kontenjanlarından yararlandırılacaktır.

İhtiyacı olan öğrencilerimiz, aşağıda belirtilen evrakları hazırlayıp Öğrenci Danışma Merkezine şahsen başvurmaları halinde gerekli değerlendirmeler yapıldıktan sonra uygun görülenlerin Jet kartlarına yemek bursu tanımlaması yapılacaktır.

NOT: (Yemek bursu kontenjanla sınırlıdır.)

İstenilen Evraklar:

1 Adet Kimlik Fotokopisi
1 Adet Resim
1 Adet Onaylı Öğrenci Belgesi (Güncel Tarihli)
1 Adet Onaylı Transkript (Güncel Tarihli)
Anne Baba ayrı veya vefat durumunda Vukuatlı Nüfus Kayıt örneği.
Öğrenci ölüm aylığı alıyor ise gelir belgesi (e-devlet)
Güncel tarihli onaylı maaş bordrosu ve barkodlu tescil kaydı (anne, baba) 
Öğrenci için çalışmadıklarına dair SGK provizyonu ve Barkodlu Tescil Kaydı.
Halk Bankası Gazi Üniversitesi yemek kartı (Jet Kart)
Gazi Üniversitesi Sosyal Durum Belirleme ve Burs Başvuru Formu