Preloader Image Preloader Image Preloader Image Preloader Image Preloader Image Preloader Image Preloader Image Preloader Image Preloader Image Preloader Image Preloader Image Preloader Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image

Uluslararası Ticaret Bölümü Dersleri (2013 Öncesi)

 

(z=zorunlu, s=seçmeli, UTIC = Uluslararası Ticaret Bölümü) 

 

  1. I. Yarıyıl
 
 
 
 
 
  1. II. Yarıyıl
 
 
 
 
BİRİNCİ SINIF
Dersler
Z/S
Kredi
Ders Kodu
Bölüm
 
Dersler
Z/S
Kredi
Ders Kodu
Bölüm
 Matematik
Z
3
İSLE 101
ISLE
Davranış Bilimleri
Z
3
UTIC 102
UTIC
İktisada Giriş I
Z
3
IKTI 101
İKTİ
İktisada Giriş II
Z
3
IKTI 102
İKTİ
Muhasebe I
Z
3
ISLE 111
ISLE
Muhasebe II
Z
3
ISLE 102
ISLE
Hukuka Giriş
Z
3
HUK 101
HUK
Ticaret Hukuku
Z
3
HUK 102
HUK
Genel İşletme
Z
3
ISLE 121
ISLE
Uluslararası İşletmecilik
Z
3
UTIC 112
UTIC
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
Z
2
TAR 101
YÖK
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II
Z
2
TAR 102
YÖK
Türk Dili I
Z
2
TÜR 101
YÖK
Türk Dili II
Z
2
TÜR 102
YÖK
İngilizce I
Z
3
YAB 101
YÖK
İngilizce II
Z
3
YAB 102
YÖK
Bilişim ve İlet. Teknolojileri
Z
2
ENF 101
YÖK
İşletme Matematiği
Z
3
UTIC 122
UTIC
Toplam
 
24
 
 
Toplam
 
25
 
 
 
  1. Yarıyıl
 
 
 
 
 
  1. Yarıyıl
 
 
 
 
İKİNCİ SINIF
Dersler
Z/S
Kredi
Ders Kodu
Bölüm
 
Dersler
Z/S
Kredi
Ders Kodu
Bölüm
Pazarlamaya Giriş
Z
3
ISLE 201
ISLE
Pazarlama Yönetimi
Z
3
ISLE 202
ISLE
Finansal Yönetim
Z
3
ISLE 211
ISLE
Yönetim ve Organizasyon
Z
3
ISLE 212
ISLE
İstatistik
Z
3
EKON 201
EKON
Dış Ticaret Finansmanı
Z
3
UTIC 202
UTIC
Mesleki Yabancı Dil  I
Z
3
YAB 201
YAB
Mesleki Yabancı Dil  II
Z
3
YAB 202
YAB
Türkiye -  AB İlişkileri
S
3
UTIC 201
UTIC
Girişimcilik
S
3
UTIC 212
UTIC
Uygarlık Tarihi
S
3
ULUS 201
ULUS
Endüstriyel Pazarlama
S
3
UTIC 222
UTIC
Tüketici Davranışları
S
3
UTIC 211
UTIC
Küreselleşme  ve Gelişen Pazarlar
S
3
UTIC 232
UTIC
Finansal Tablolar Analizi
S
3
UTIC 221
UTIC
Yöneylem Araştırması
S
3
UTIC 242
UTIC
Örgüt Teorisi
S
3
UTIC 231
UTIC
Ortaklıklar Muhasebesi
S
3
UTIC 252
UTIC
Para ve Banka
S
3
IKTI 201
IKTI
Komşu Ülkeler ve Bölgesel Ticaret
S
3
UTIC 262
UTIC
Toplam
 
18
 
 
Toplam
 
18
 
 
 
  1. Yarıyıl
 
 
 
 
 
  1. Yarıyıl
 
 
 
 
ÜÇÜNCÜ SINIF
Dersler
Z/S
Kredi
Ders Kodu
Bölüm
 
Dersler
Z/S
Kredi
Ders Kodu
Bölüm
Türkiye Ekonomisi
Z
3
UTIC 301
UTIC
Uluslararası Ticaret Teorileri
Z
3
UTIC 302
UTIC
Uluslararası Pazarlama
Z
3
UTIC 311
UTIC
Lojistik Yönetimi
Z
3
UTIC 312
UTIC
Üretim Yönetimi
Z
3
UTIC 321
UTIC
Stratejik Yönetim
Z
3
UTIC 322
UTIC
Bütünleşik Pazarlama İletiş.
S
3
UTIC 331
UTIC
Sigorta ve Risk Analizi
S
3
UTIC 332
UTIC
Araştırma Teknikleri
S
3
UTIC 341
UTIC
Muhasebe Denetimi
S
3
UTIC 342
UTIC
Uluslararası Vergilendirme
S
3
UTIC 351
UTIC
Kalite Yönetim Sistemleri
S
3
UTIC 352
UTIC
Yönetim Muhasebesi
S
3
UTIC 361
UTIC
Küresel Marka Yönetimi
S
3
UTIC 362
UTIC
İnsan Kaynakları Yönetimi
S
3
UTIC 371
UTIC
Hizmet Pazarlaması
S
3
UTIC 372
UTIC
Küresel Finans  Piyasaları ve Portföy Yönetimi
S
3
UTIC 381
UTIC
Proje Yönetimi Teknikleri
S
3
UTIC 382
UTIC
Toplam
 
15
 
 
Toplam
 
15
 
 
 
  1. Yarıyıl
 
 
 
 
 
  1. Yarıyıl
 
 
 
 
DÖRDÜNCÜ SINIF
Dersler
Z/S
Kredi
Ders Kodu
Bölüm
 
Dersler
Z/S
Kredi
Ders Kodu
Bölüm
Dış Ticaret ve Gümrük Mevzuatı
Z
3
UTIC 401
UTIC
Dış Ticaret İşlemleri ve Muhasebesi
Z
3
UTIC 402
UTIC
Uluslararası Ticari ve Ekonomik Örgütler
Z
3
UTIC 411
UTIC
Müzakere ve Pazarlık Teknikleri
Z
3
UTIC 412
UTIC
Uluslararası İlişkiler
Z
3
ULUS 401
ULUS
Uluslararası Ticaret Hukuku
Z
3
UTIC 422
UTIC
Pazarlama Araştırmaları
S
3
UTIC 431
UTIC
Türev Araçlar ve Risk Yön.
S
3
UTIC 432
UTIC
Yaratıcılık ve Yenilik Yönetimi
S
3
UTIC 441
UTIC
Mesleki Etik
S
3
İŞLE 401
İSLE
Uluslararası Finansal Raporlama Standartları
S
3
UTIC 451
UTIC
Uluslararası Fuarlar
S
3
UTIC 452
UTIC
Satış Yönetimi
S
3
UTIC 461
UTIC
E-Ticaret
S
3
UTIC 462
UTIC
İşletme Ekonomisi
S
3
UTIC 471
UTIC
İthalat - İhracat Yönetimi ve Devlet Destekleri
S
3
UTIC 472
UTIC
Uluslar arası Ticaret Antlaşmaları ve Serbest Bölge Uygulamaları
S
3
UTIC 481
UTIC
Uluslararası Çevre Sorunları
S
3
UTIC 482
UTIC
Toplam
 
15
 
 
 
Toplam
 
15