(z=zorunlu, s=seçmeli, UTIC = Uluslararası Ticaret Bölümü) 

 

  1. I. Yarıyıl
 
 
 
 
 
  1. II. Yarıyıl
 
 
 
 
BİRİNCİ SINIF
Dersler
Z/S
Kredi
Ders Kodu
Bölüm
 
Dersler
Z/S
Kredi
Ders Kodu
Bölüm
 Matematik
Z
3
İSLE 101
ISLE
Davranış Bilimleri
Z
3
UTIC 102
UTIC
İktisada Giriş I
Z
3
IKTI 101
İKTİ
İktisada Giriş II
Z
3
IKTI 102
İKTİ
Muhasebe I
Z
3
ISLE 111
ISLE
Muhasebe II
Z
3
ISLE 102
ISLE
Hukuka Giriş
Z
3
HUK 101
HUK
Ticaret Hukuku
Z
3
HUK 102
HUK
Genel İşletme
Z
3
ISLE 121
ISLE
Uluslararası İşletmecilik
Z
3
UTIC 112
UTIC
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
Z
2
TAR 101
YÖK
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II
Z
2
TAR 102
YÖK
Türk Dili I
Z
2
TÜR 101
YÖK
Türk Dili II
Z
2
TÜR 102
YÖK
İngilizce I
Z
3
YAB 101
YÖK
İngilizce II
Z
3
YAB 102
YÖK
Bilişim ve İlet. Teknolojileri
Z
2
ENF 101
YÖK
İşletme Matematiği
Z
3
UTIC 122
UTIC
Toplam
 
24
 
 
Toplam
 
25
 
 
 
  1. Yarıyıl
 
 
 
 
 
  1. Yarıyıl
 
 
 
 
İKİNCİ SINIF
Dersler
Z/S
Kredi
Ders Kodu
Bölüm
 
Dersler
Z/S
Kredi
Ders Kodu
Bölüm
Pazarlamaya Giriş
Z
3
ISLE 201
ISLE
Pazarlama Yönetimi
Z
3
ISLE 202
ISLE
Finansal Yönetim
Z
3
ISLE 211
ISLE
Yönetim ve Organizasyon
Z
3
ISLE 212
ISLE
İstatistik
Z
3
EKON 201
EKON
Dış Ticaret Finansmanı
Z
3
UTIC 202
UTIC
Mesleki Yabancı Dil  I
Z
3
YAB 201
YAB
Mesleki Yabancı Dil  II
Z
3
YAB 202
YAB
Türkiye -  AB İlişkileri
S
3
UTIC 201
UTIC
Girişimcilik
S
3
UTIC 212
UTIC
Uygarlık Tarihi
S
3
ULUS 201
ULUS
Endüstriyel Pazarlama
S
3
UTIC 222
UTIC
Tüketici Davranışları
S
3
UTIC 211
UTIC
Küreselleşme  ve Gelişen Pazarlar
S
3
UTIC 232
UTIC
Finansal Tablolar Analizi
S
3
UTIC 221
UTIC
Yöneylem Araştırması
S
3
UTIC 242
UTIC
Örgüt Teorisi
S
3
UTIC 231
UTIC
Ortaklıklar Muhasebesi
S
3
UTIC 252
UTIC
Para ve Banka
S
3
IKTI 201
IKTI
Komşu Ülkeler ve Bölgesel Ticaret
S
3
UTIC 262
UTIC
Toplam
 
18
 
 
Toplam
 
18
 
 
 
  1. Yarıyıl
 
 
 
 
 
  1. Yarıyıl
 
 
 
 
ÜÇÜNCÜ SINIF
Dersler
Z/S
Kredi
Ders Kodu
Bölüm
 
Dersler
Z/S
Kredi
Ders Kodu
Bölüm
Türkiye Ekonomisi
Z
3
UTIC 301
UTIC
Uluslararası Ticaret Teorileri
Z
3
UTIC 302
UTIC
Uluslararası Pazarlama
Z
3
UTIC 311
UTIC
Lojistik Yönetimi
Z
3
UTIC 312
UTIC
Üretim Yönetimi
Z
3
UTIC 321
UTIC
Stratejik Yönetim
Z
3
UTIC 322
UTIC
Bütünleşik Pazarlama İletiş.
S
3
UTIC 331
UTIC
Sigorta ve Risk Analizi
S
3
UTIC 332
UTIC
Araştırma Teknikleri
S
3
UTIC 341
UTIC
Muhasebe Denetimi
S
3
UTIC 342
UTIC
Uluslararası Vergilendirme
S
3
UTIC 351
UTIC
Kalite Yönetim Sistemleri
S
3
UTIC 352
UTIC
Yönetim Muhasebesi
S
3
UTIC 361
UTIC
Küresel Marka Yönetimi
S
3
UTIC 362
UTIC
İnsan Kaynakları Yönetimi
S
3
UTIC 371
UTIC
Hizmet Pazarlaması
S
3
UTIC 372
UTIC
Küresel Finans  Piyasaları ve Portföy Yönetimi
S
3
UTIC 381
UTIC
Proje Yönetimi Teknikleri
S
3
UTIC 382
UTIC
Toplam
 
15
 
 
Toplam
 
15
 
 
 
  1. Yarıyıl
 
 
 
 
 
  1. Yarıyıl
 
 
 
 
DÖRDÜNCÜ SINIF
Dersler
Z/S
Kredi
Ders Kodu
Bölüm
 
Dersler
Z/S
Kredi
Ders Kodu
Bölüm
Dış Ticaret ve Gümrük Mevzuatı
Z
3
UTIC 401
UTIC
Dış Ticaret İşlemleri ve Muhasebesi
Z
3
UTIC 402
UTIC
Uluslararası Ticari ve Ekonomik Örgütler
Z
3
UTIC 411
UTIC
Müzakere ve Pazarlık Teknikleri
Z
3
UTIC 412
UTIC
Uluslararası İlişkiler
Z
3
ULUS 401
ULUS
Uluslararası Ticaret Hukuku
Z
3
UTIC 422
UTIC
Pazarlama Araştırmaları
S
3
UTIC 431
UTIC
Türev Araçlar ve Risk Yön.
S
3
UTIC 432
UTIC
Yaratıcılık ve Yenilik Yönetimi
S
3
UTIC 441
UTIC
Mesleki Etik
S
3
İŞLE 401
İSLE
Uluslararası Finansal Raporlama Standartları
S
3
UTIC 451
UTIC
Uluslararası Fuarlar
S
3
UTIC 452
UTIC
Satış Yönetimi
S
3
UTIC 461
UTIC
E-Ticaret
S
3
UTIC 462
UTIC
İşletme Ekonomisi
S
3
UTIC 471
UTIC
İthalat - İhracat Yönetimi ve Devlet Destekleri
S
3
UTIC 472
UTIC
Uluslar arası Ticaret Antlaşmaları ve Serbest Bölge Uygulamaları
S
3
UTIC 481
UTIC
Uluslararası Çevre Sorunları
S
3
UTIC 482
UTIC
Toplam
 
15
 
 
 
Toplam
 
15