Lessons of International Trade

(m=mandatory, s=selective) 

 

  1. I.                     Semester

 

 

 

 

 

  1. II.                    Semester

 

 

 

 

First Year

Lessons

M/S

Credits

Ders Kodu

Dprmnt

 

Lessons

M/S

Credits

Ders Kodu

Dprmnt

 Matematik

Z

3

İSLE 101

ISLE

Davranış Bilimleri

Z

3

UTIC 102

UTIC

İktisada Giriş I

Z

3

IKTI 101

İKTİ

İktisada Giriş II

Z

3

IKTI 102

İKTİ

Muhasebe I

Z

3

ISLE 111

ISLE

Muhasebe II

Z

3

ISLE 102

ISLE

Hukuka Giriş

Z

3

HUK 101

HUK

Ticaret Hukuku

Z

3

HUK 102

HUK

Genel İşletme

Z

3

ISLE 121

ISLE

Uluslararası İşletmecilik

Z

3

UTIC 112

UTIC

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I

Z

2

TAR 101

YÖK

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II

Z

2

TAR 102

YÖK

Türk Dili I

Z

2

TÜR 101

YÖK

Türk Dili II

Z

2

TÜR 102

YÖK

İngilizce I

Z

3

YAB 101

YÖK

İngilizce II

Z

3

YAB 102

YÖK

Bilişim ve İlet. Teknolojileri

Z

2

ENF 101

YÖK

İşletme Matematiği

Z

3

UTIC 122

UTIC

Total

 

24

 

 

Total

 

25

 

 

 

  1. Semester

 

 

 

 

 

  1. Semester

 

 

 

 

Second Year

Lessons

M/S

Credits

Ders Kodu

Dprmnt

 

Lessons

M/S

Credits

Ders Kodu

Dprmnt

Pazarlamaya Giriş

Z

3

ISLE 201

ISLE

Pazarlama Yönetimi

Z

3

ISLE 202

ISLE

Finansal Yönetim

Z

3

ISLE 211

ISLE

Yönetim ve Organizasyon

Z

3

ISLE 212

ISLE

İstatistik

Z

3

EKON 201

EKON

Dış Ticaret Finansmanı

Z

3

UTIC 202

UTIC

Mesleki Yabancı Dil  I

Z

3

YAB 201

YAB

Mesleki Yabancı Dil  II

Z

3

YAB 202

YAB

Türkiye -  AB İlişkileri

S

3

UTIC 201

UTIC

Girişimcilik

S

3

UTIC 212

UTIC

Uygarlık Tarihi

S

3

ULUS 201

ULUS

Endüstriyel Pazarlama

S

3

UTIC 222

UTIC

Tüketici Davranışları

S

3

UTIC 211

UTIC

Küreselleşme  ve Gelişen Pazarlar

S

3

UTIC 232

UTIC

Finansal Tablolar Analizi

S

3

UTIC 221

UTIC

Yöneylem Araştırması

S

3

UTIC 242

UTIC

Örgüt Teorisi

S

3

UTIC 231

UTIC

Ortaklıklar Muhasebesi

S

3

UTIC 252

UTIC

Para ve Banka

S

3

IKTI 201

IKTI

Komşu Ülkeler ve Bölgesel Ticaret

S

3

UTIC 262

UTIC

Total

 

18

 

 

Total

 

18

 

 

 

  1. Semester

 

 

 

 

 

  1. Semester

 

 

 

 

Third Year

Lessons

M/S

Credits

Ders Kodu

Dprmnt

 

Lessons

M/S

Credits

Ders Kodu

Dprmnt

Türkiye Ekonomisi

Z

3

UTIC 301

UTIC

Uluslararası Ticaret Teorileri

Z

3

UTIC 302

UTIC

Uluslararası Pazarlama

Z

3

UTIC 311

UTIC

Lojistik Yönetimi

Z

3

UTIC 312

UTIC

Üretim Yönetimi

Z

3

UTIC 321

UTIC

Stratejik Yönetim

Z

3

UTIC 322

UTIC

Bütünleşik Pazarlama İletiş.

S

3

UTIC 331

UTIC

Sigorta ve Risk Analizi

S

3

UTIC 332

UTIC

Araştırma Teknikleri

S

3

UTIC 341

UTIC

Muhasebe Denetimi

S

3

UTIC 342

UTIC

Uluslararası Vergilendirme

S

3

UTIC 351

UTIC

Kalite Yönetim Sistemleri

S

3

UTIC 352

UTIC

Yönetim Muhasebesi

S

3

UTIC 361

UTIC

Küresel Marka Yönetimi

S

3

UTIC 362

UTIC

İnsan Kaynakları Yönetimi

S

3

UTIC 371

UTIC

Hizmet Pazarlaması

S

3

UTIC 372

UTIC

Küresel Finans  Piyasaları ve Portföy Yönetimi

S

3

UTIC 381

UTIC

Proje Yönetimi Teknikleri

S

3

UTIC 382

UTIC

Total

 

15

 

 

Total

 

15

 

 

 

  1. Semester

 

 

 

 

 

  1. Semester

 

 

 

 

Fourth Year

Lessons

M/S

Credits

Ders Kodu

Dprmnt

 

Lessons

M/S

Credits

Ders Kodu

Dprmnt

Dış Ticaret ve Gümrük Mevzuatı

Z

3

UTIC 401

UTIC

Dış Ticaret İşlemleri ve Muhasebesi

Z

3

UTIC 402

UTIC

Uluslararası Ticari ve Ekonomik Örgütler

Z

3

UTIC 411

UTIC

Müzakere ve Pazarlık Teknikleri

Z

3

UTIC 412

UTIC

Uluslararası İlişkiler

Z

3

ULUS 401

ULUS

Uluslararası Ticaret Hukuku

Z

3

UTIC 422

UTIC

Pazarlama Araştırmaları

S

3

UTIC 431

UTIC

Türev Araçlar ve Risk Yön.

S

3

UTIC 432

UTIC

Yaratıcılık ve Yenilik Yönetimi

S

3

UTIC 441

UTIC

Mesleki Etik

S

3

İŞLE 401

İSLE

Uluslararası Finansal Raporlama Standartları

S

3

UTIC 451

UTIC

Uluslararası Fuarlar

S

3

UTIC 452

UTIC

Satış Yönetimi

S

3

UTIC 461

UTIC

E-Ticaret

S

3

UTIC 462

UTIC

İşletme Ekonomisi

S

3

UTIC 471

UTIC

İthalat - İhracat Yönetimi ve Devlet Destekleri

S

3

UTIC 472

UTIC

Uluslar arası Ticaret Antlaşmaları ve Serbest Bölge Uygulamaları

S

3

UTIC 481

UTIC

Uluslararası Çevre Sorunları

S

3

UTIC 482

UTIC

Total

 

15

 

 

 

Total

 

15