Bölümümüz Gazi Akademi Genç Sosyal Bilimciler Sempozyumu'na İki Bildiri ile Katıldı
16 Mart 2017 10:26

9-10 Mart 2017 tarihlerinde Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde düzenlenen Gazi Akademi Genç Sosyal Bilimciler Sempozyumu'nda bölümümüz araştırma görevlileri Arş. Gör. Dr. Ayşegül ERMEÇ SERTOĞLU, Arş. Gör. Dr. Özlem ÇATLI ve Arş. Gör. Zeynep AÇIKEL "Uluslararası Ticaret Bölümü Öğrencilerinin Yabancı Marka İsimlerinin Ülke Menşeilerine İlişkin Farkındalıklarının Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma" ve "Genç Tüketicilerin Yabancı ve Türk Ürünlerine İlişkin Tutum ve Tüketici Etnosentrizm Düzeylerini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma"  isimli iki bildiri sunmuşlardır.

Son Güncelleme: 16 Mart 2017 - 19:45