Akademik Personel
 

          Prof. Dr. İrfan SÜER

          Doktora: Gazi Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği, 1985

          Araştırma Alanları: Pazarlama,Pazarlama Stratejileri,Küresel Rekabet Analizi ve Stratejileri

          Telefon: 0 312 216 15 44

          Ofis: B-404

          E-posta: irsuer@gazi.edu.tr

     
 

Prof. Dr. Sanem ALKIBAY

           Doktora: Hacettepe Üniversitesi, Pazarlama, 1993

           Araştırma Alanları: Marka ve Marka Değeri, Dağıtım Kanalları, AVM Yönetimi,

           Stratejik Pazarlama Yönetimi

           Telefon: 0 312 216 15 43

           Ofis: B-403

           E-Posta: salkibay@gazi.edu.tr

     
 

             Prof. Dr. Beyhan MARŞAP

            Doktora: Gazi Üniversitesi,Muhasebe-Finansman,1995     

           Araştırma Alanları: Finansal Muhasebe, Maliyet ve Yönetim

           Muhasebesi, Uluslararası Finansal Raporlama Standartları

           Telefon: 0 312 216 15 42

           Ofis: B-402

           E-posta: bguclu@gazi.edu.tr         

     
 

               Prof. Dr. Yıldız ÖZERHAN

              Doktora: Gazi Üniversitesi,Muhasebe-Finansman,1995  

              Araştırma Alanları:Finansal Muhasebe, Mali Tablolar Analizi,

              Uluslararası Finansal Raporlama Standartları

              Telefon: 0 312 216 15 42

              Ofis: B-402

              E-posta: akbulut@gazi.edu.tr

     
 

             Prof. Dr. Hüsniye ÖRS

            Doktora: Çukurova Üniversitesi, Pazarlama, 2002

            Araştırma Alanları: Hizmet Pazarlaması, Kültürlerarası

            İletişim, Pazarlama Araştırmaları

            Telefon: 0 312 216 14 48

            Ofis: B-408

            E-posta: husniye@gazi.edu.tr

     

 

  Prof. Dr. Yasemin KESKİN BENLİ

  Doktora: Hacettepe Üniversitesi, Muhasebe-Finansman, 2002

  Araştırma Alanları: Finansal Yönetim, Finans Matematiği, Yatırım Projelerinin

  Hazırlanması ve Değerlendirilmesi, Portföy Yönetimi

  Telefon: 0 312 216 15 41

  Ofis: B-401

  E-posta: ykeskin@gazi.edu.tr 

     
 

   Doç. Dr. Güler SAĞLAM ARI

   Doktora: Hacettepe Üniversitesi, Yönetim ve Organizayon, 2003

   Araştırma Alanları: Örgütsel Davranış, İnsan Kaynakları Yönetimi

   Telefon: 0 312 216 15 47

  Ofis: B-407

  E-posta: gsaglam@gazi.edu.tr     

 

     
 

                Doç. Dr. Ateş BAYAZIT HAYTA

                Doktora: Gazi Üniversitesi, Aile ve Tüketici Bilimleri, 2008

                Araştırma Alanları: Pazarlama, Hizmet Pazarlaması, Tüketici Davranışları

               Telefon: 

               Ofis: B-409

               E-posta: bayazit@gazi.edu.tr

     
 

   Doç. Dr. Cemalettin AKTEPE

   Doktora: Hacettepe Üniversitesi, Pazarlama, 2004

   Araştıma Alanları: Uluslararası Pazarlama, Uluslararası İşletmeler,

   Marka ve Marka Yönetimi, Perakendecilik-Organize Alışveriş Merkezleri

   Telefon: 0 312 216 15 41

   Ofis: B-401

   E-posta: caktepe@gazi.edu.tr

     
 

  Doç. Dr. Nuray TOSUNOĞLU

  Doktora: Ankara Üniversitesi, İstatistik, 2007

  Araştırma Alanları: Uygulamalı İstatistik,Yöneylem Araştırması

  Bulanık Mantık, Yapay Sinir Ağları, Araştırma Teknikleri

  Telefon: 0 312 216 15 47

  Ofis: B-407

  E-posta: nguneri@gazi.edu.tr

     
 

  Arş. Gör. Dr. Pınar OKAN GÖKTEN

  Doktora: Gazi Üniversitesi, Muhasebe-Finansman, 2013

  Araştırma Alanları: Finansal Muhasebe, Muhasebe Teorisi,

  Uluslararası Finansal Raporlama Standartları

  Ofis: B-409

  E-posta: pinar.okan@gazi.edu.tr

     
 

  Arş. Gör. Dr. Ayşegül Ermeç SERTOĞLU

  Doktora: Hacettepe Üniversitesi, Pazarlama, 2014

  Araştırma Alanları: Pazarlama Araştırmaları, Tüketici Davranışları,

  Bütünleşik Pazarlama İletişimi, Dağıtım Stratejileri, Tüketici Karmaşası

 Telefon: 0 312 216 16 54

Ofis: B-411

  E-posta: aermec@gazi.edu.tr

     
 

   Arş. Gör. Dr. Özlem ÇATLI

   Doktora: Gazi Üniversitesi, Pazarlama, 2016

   Araştıma Alanları: Uluslararası Pazarlama, Marka Yönetimi, E- Ticaret,

   Doğrudan Pazarlama, Kültür

   Telefon: 0 312 21616 54

Ofis: B-411

   E-posta: ozlembarel@gazi.edu.tr

     
 

  Arş. Gör. Bahar DUYSAK

  Yüksek Lisans: Gazi Üniversitesi, Uluslararası Ticaret

  Araştırma Alanları: Lojistik Yönetimi, İthalat-İhracat Yönetimi

  Ofis: B-410

  E-posta: baharyagci@gazi.edu.tr

     
 

             Arş. Gör. Sefa TOPUZ

             Yüksek Lisans: Gazi Üniversitesi, Uluslararası Ticaret

             Araştırma Alanları: Uluslararası Finans, Türev Piyasalar, Finansal Ekonometri

             Ofis: B-410

             E-posta: sefatopuz@gazi.edu.tr

        
 

            Arş. Gör. Zeynep AÇIKEL

            Yüksek Lisans: Gazi Üniversitesi, Uluslararası Ticaret

            Araştırma Alanları: İhracat Yönetimi ve Pazarlaması, İhracat Performans Analizi

            İhracatta Devlet Destekleri 

           Telefon: 0312 216 16 54

            Ofis: B-411

            E-posta: zeynepacikel@gazi.edu.tr